logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенАприл 2016 г.


Главното международно финансово-икономическо събитие през месеца беше така наречената „панамска” афера, при която бяха публикувани няколко милиона документи на „Мосак Фонсека” – фирма, която се е занимавала с регистрация и поддръжка на офшорни фирми. Офшорните дестинации са отдавна представяни от казионните медии като причина за световните проблеми, свързани с укриване на данъци и пране на пари. Те са удобна мишена и оправдание на правителствата, които се опитват да събират данъци от всички и за всичко, превръщайки бизнеса и особено малкия и среден бизнес в мисия невъзможна.
Офшорните дестинации и страните с ниски данъци привличат бизнес от други страни, предлагайки по добри условия на инвеститорите и бизнесите. В някои случаи данъците даже не са най голямото им предимство. Най голямото предимство за легитимния офшорен бизнес е минималната бюрокрация и намеса в работите на фирмата от страна на администрацията. В случаите, когато дейността на фирмата не е в страната на регистрация това е още по лесно. Нека дадем един пример – кораб под флага на Маршалските острови.
Собственик е международна бизнес корпорация (IBC), регистрирана в страната на флага. Ако този кораб е регистриран в България например, всички документи, свързани с експлоатацията му – приходни и разходни, трябва да се осчетоводяват съгласно изискванията на данъчните власти. Това означава сканиране и пращане на копия до счетоводството, което е свързано с огромна техническа работа, както и последващо предоставяне на оригиналните документи по куриер, което пък е свързано със значителни разходи. Означава безброй казуси свързани с ДДС и тълкуване на всеки от тях от данъчните. В допълнение са и проблемите с трудово-правните отношения с членовете на екипажа – граждани на различни държави. С две думи – административен и счетоводен ад. Това е причината под флага на Маршалските острови да е регистриран третия по големина в света търговски корабен тонаж, а корабите под български флаг да са все по малко.
Аналогично е положението и с всички други бизнеси, които са международни и дейността е в няколко страни.
Данъците се събират за да може държавата да функционира и да предоставя няколко основни „услуги” на хората в дадената страна. Това са – здравеопазване, образование, правосъдие, обществен ред и защитата на границите на дадената държава. Хората могат сами да преценят какво е качеството на тези услуги в съответната страна и дали съответства на нивото на събираните данъци. В този аспект конкуренцията на страните с по малки данъци, включително данъчните оазиси е полезна. Страните с ниски данъци не се харесват единствено на политиците и бюрократите. Тук не става въпрос за пари, придобити чрез престъпна дейност – търговия с оръжия, наркотици, проституция и други. Не става въпрос и за парите на корумпирани политици. Част от парите в офшорните зони са може би такива, но истинската причина за нападките към тях е неспособността на политиците и бюрократите да се конкурират с тях и да предложат по добри условия за бизнес.
Едновременно с това, много от развитите големи държави предоставят специални условия за някои фирми. Люксембург и Ирландия са някои от тях. В най голямата и развита държава с пазарна икономика – САЩ е най голямата офшорна дестинация според „Блумбърг”.

chart

Първото тримесечие приключи и „Дойче банк” направи анализ на представянето на различните активи, който показваме по долу.

chart

От графиките се вижда, че златото и среброто са сред най успешните вложения, докато европейските банки като цяло са били губещи.
Златото според нас определено премина дъното, въпреки че все още някои анализатори очакват корекция на цената и достигане на нива от 1000, дори 800 щатски долара за унция. Ние се съмняваме, че това ще стане. Нека разгледаме дългосрочната графика на цената на златото, показана по долу.

chart

Корекцията на цената на златото до минимална стойност около 1050 щат. долара за унция и понижаващият се пазар продължават вече няколко години (от септември 2011 г.). От техническа гледна точка дъното на пазара е потвърдено.
По важно е, че вече стана ясно, че пазара на златото и среброто е манипулиран от няколко големи банки. Но най важната новина е, че Китай беше допуснат да участва в определянето на спотовата цена на златото и китайската централна банка ще определя цената на златото в юани за грам на Шанхайската метална борса. Китай има много повече злато от официално обявените около 1200 тона. Оценките на различни експерти са в диапазона между 6000 и 10000 тона. Графика на котировката на златото в юани за 1 грам и обемите на търговията на шанхайската борса са показани по долу.

chart

Китайското правителство активно насърчава гражданите на страната да влагат парите си в злато за разлика от западните правителства. За китайците златото е все по достъпно и в сравнение с борсовите индекси цената му е много по стабилна. Ние считаме, че в бъдеще цената на златото ще расте и Китай ще бъде главната движеща сила зад това. Китай ще стане най мощната световна икономика и най вероятно ще наложи разплащането в международната търговия да се извършва чрез инструменти, които са свързани със златото.
В последните дни се наблюдава значителен ръст на цената на среброто, което премина нивото от 17 щат. долара за унция. Според нас среброто също достигна и премина дъното на цената, както може да се види от следващата графика.

chart

Някои анализатори смятат, че също както при златото, цената на среброто може да има корекция и да падне, но ние се съмняваме това да стане. Първата причина за това е, че както при златото манипулацията на цената на среброто е още по голяма, тъй като пазарът е много по малък от този на златото. Друга причина е, че по голямата част от добива на сребро е под формата на допълнителен метал, получаван при добива на мед, олово, цинк и други цветни метали. В резултат от общата криза в добива на метали се добива и по малко сребро, а чисто сребърните мини, които осигуряват около 30% от общия добив имат цена на производството около нивата на сегашните цени. Най голямата разлика между среброто и златото, обаче е, че докато почти всичко добито досега злато е налично, среброто се използва в различни области без да може да бъде рециклирано и запасите му са много малки.
Отношението на цените на златото и среброто представлява особен интерес, тъй като на базата на динамиката му може да се определи в кой от двата метала следва да се влагат пари в дадения момент и каква е перспективата за цените. Долната графика показва това отношение за много дълъг период. На базата на съотношението на двата метала в земната кора, отношението на цените на златото и среброто следва да е около 17-18. В древността, то е било около 10, а по времето на Нютон, в периода 1700 – 1873 гг. е било около 15.

chart

В момента това отношение е около 75, а прогнозата на „Дойче банк”е за ниво от около 40. Това означава, че среброто има по голям потенциал за ръст на цената от златото и в момента е по изгодно да се купува сребро вместо злато. Ние смятаме, че основна причина за голям и рязък ръст на цената на среброто в краткосрочен и средносрочен период може да бъде появата на неочакван дефицит на физически метал. Среброто има широко индустриално приложение, като влаганото в изделията количество сребро има минимална стойност спрямо общата стойност на крайния продукт, но не може да бъде заменено с нищо друго. Това означава, че индустрията ще може да си позволи да купува много по скъпо сребро за да продължи да произвежда.
Този нюзлетър е последния, който ще бъде публикуван на сайта „Истински пари/Real Money”. Ние считаме, че този проект изпълни ролята си да информира хората за възможностите да влагат парите си в злато и сребро. Нашето разбиране винаги е било, че физическото злато и донякъде среброто са най близо до истинските пари, и са идеалното средство за дългосрочно спестяване на обикновените хора. Всеки човек в зависимост от възрастта си и толерантността си към риска трябва да държи между 10 и 25 % от богатството си без да се смята цената на жилището, в злато и малко сребро. Цените им ще растат, но даже това не е най важното. Най важното е, че те са безопасното пристанище, където ще можете да преживеете всяка буря. Поздрави.

Можете да продължите да ни следите във „Фейсбук”, къдете сме със същото име "Истински пари/Real Money".

chart