logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенНоември 2015 г.


Изминалият месец ще остане в историята като месеца на атентатите. Бомбата в руския самолет над Синай и масовите убийства в Париж са най драстичното проявление на съвременния тероризъм. Целта е да се предизвика паника, а според някои привърженици на теорията на конспирацията, хората, стоящи зад тези актове искат да предизвикат намеса на великите сили в Сирия. Тероризмът не е идеология, това е начин на действие, използван от бедните, отчаяните и по слабите. Срещу терористите трябва да се води безпощадна война, защото те избират най слабите и уязвими жертви. Но основната борба трябва да е срещу причините за тероризма.
Основната причина е тоталната дестабилизация на арабските и африканските държави, която е предизвикана от опитите да бъдат “демократизирани”, аналогично на опитите за “износ на революция” през миналия век. Към това трябва да се прибави лавинообразното увеличение на населението в тези държави и тоталната бедност. Това, което става е тотална война на бедните срещу богатите държави. Тази война се води от армии мигранти без оръжие, които нахлуват в богатите страни.
В самите развити държави расте пропастта между богатите и бедните. На долната графика са показани данни за САЩ.


chart

В най богатата и все още най свободната страна 0.1 % от населението притежава толкова, колкото притежават 90 % от населението с малка собственост. Тази тенденция се запазва и не вещае нищо добро. Основният конфликт, който предстои ще бъде между богатите и бедните. Социалното неравенство ще доведе до конфликти в много страни. В България положението е същото, а дивашкото подобие на пазарна икономика и авторитарната власт са на път да предизвикат нови социални сблъсъци много скоро. Борбата ще бъде не между цивилизациите или религиите, а между тези, които имат и тези, които нямат.v За съжаление, въпреки непрестанния прогрес на човечеството икономическата и финансовата криза продължават. Световната работилница – Китай рязко забави производството. Балтийският сух индекс е на много ниски нива, а индекса на контейнерните превози има 30% спад, както може да се види от следващата графика.


chart

Китайската икономика има решаващ принос за ръста на световната икономика защото страната е основен потребител на суровини и произвежда повечето потребителски стоки. В развитите пазарни икономики положението е още по тревожно. Централните банки са свалили лихвите около 0%, което се отразява на лихвите по влоговете. В някои европейски държави тези лихви са отрицателни, както може да се види на следващата графика. На практика вложителите плащат на банките за да държат и използват парите им. Такова е положението в цялата Еврозона, а също така в Швеция, Швейцария и Дания. Спестовността се наказва и хората не спестяват, но и не харчат, и потреблението намалява. Скоростта на оборота на парите намалява, а кризата продължава, въпреки манипулираните статистики, които отчитат минимален ръст на икономиките. Нарушен е основния принцип според австрийската школа и обикновения здрав разум – просперитет може да се постигне чрез спестявания и производство. Политиците и банкерите могат да създават пари “от въздуха”, но не могат да създават по този начин просперитет.


chart


Увеличената ликвидност помогна на банките и близките до тях фирми, и на богатите хора да увеличат още повече богатството си. Достъпът до практически неограничен и безплатен кредит дава възможност за реализиране на огромни печалби на борсите, и за спекулации. Най големи възможности за това дават американските борси, към които се насочват огромни потоци от долари. В допълнение към това минималният ръст на американската икономика и общата геополитическа несигурност доведоха до голямо засилване на американският долар, както може да се види от следващите две графики на индекса му. Първата от тях е дългосрочна и обхваща периода от 1982 година, а втората е за периода от 2006 година до сега.


chart


chart

Американският долар е “най чистата мръсна риза” сред книжните валути. Дългосрочната тенденция на индекса е низходяща, но през последната година има пробив в нивото на съпротива и засилване на долара. Ние смятаме, че в близките месеци доларът ще продължи да бъде силен, но същевременно са възможни и корекции.
Ниските лихви са много благоприятни и за благородните метали. По принцип главният им “недостатък” в сравнение с повечето финансови активи е, че златото, среброто и платината не носят лихви. При ниски лихви тяхната атрактивност нараства. Затова “златните буболечки” са особено чувствителни към индикациите за манипулация на пазара на злато и сребро. Този пазар е доминиран от така нареченото “книжно“ злато (сребро) – контракти, търгувани на борсите без зад тях да стои физически метал. При тази търговия резултатите от сделките се уреждат чрез плащания в долари, евро и т.н.. Физически метал се търгува и доставя в много малка част от сделките, както може да се види от следващата графика. Средното дневно количество на физическият метал е само 0.1% и е очевидно, че големи играчи могат да влияят на цената чрез книжната търговия. Такова е положението и на другите пазари, така че изводът, което трябва да се направи е, че по принцип пазарите са манипулирани от големи играчи.


chart

Ниската цена на златото и среброто – реална или манипулирана, трябва да се използва от тези, които са убедени в манипулациите на пазара, както и от тези, които не искат да зависят само от американският долар и се стремят да диверсифицират валутните си резерви. На първо място това са Китай и Русия, а също така много други страни, които купуват големи количества злато. Хората също увеличават покупките си на злато и сребро, особено на монети-кюлчета. На следващата графика е показана динамиката на ръста на продажбите на сребро за различни цели през последните години.


chart

От графиката се вижда, че най голям ръст в процентно изражение има при продажбите на монети-кюлчета. Среброто е “златото на бедните” поради по голямата си достъпност. В допълнение, в момента цената на среброто спрямо златото е много ниска и това го прави по привлекателно от златото. Тези причини, в съчетание с ниските абсолютни стойности на цените на среброто, са причина за ръста на продажбите на сребърни монети в пъти. При златото се наблюдава отчетлива тенденция на ръст на продажбите на инвестиционно злато в сравнение с продажбите на злато за ювелирни изделия, както може да се види от следващата графика. През 2000 година продажбите на злато за ювелирни изделия са били 3187 тона, а за инвестиционни цели – 156 тона. През 2014 година тези цифри са съответно 2153 тона за ювелирни изделия и 1765 тона за инвестиционни цели.


chart


Пазарът на злато и сребро и цените им могат да бъдат манипулирани, но потреблението и търсенето не могат. В допълнение, забавянето на световната икономика води до намаляване на инвестициите в минната промишленост, което ще се отрази негативно на добива на двата метала през следващите години. Особено силно това се отнася до среброто. Над 70% от добива на сребро годишно е от мини, в които се добиват основните цветни метали – мед, олово, цинк и др. Кризата неминуемо ще доведе до спад на търсенето и добива на цветни метали, а заедно с това и на сребро. Това ще се отрази на цените им, като тенденцията според нас е нагоре. Големи банки публикуваха наскоро очакванията си за цените на златото, които са показани на долната графика. Показателно е, че американските и германските банки прогнозират повишаване на цената на златото през 2016 година. Консенсусът е, че сега цените на златото са около минималните си нива и само малка част от експертите смятат, че може да се понижат още.


chart


Най богатите хора започват да купуват скъпи имоти, диаманти и картини. В последно време започнаха да купуват и злато. Преди няколко години Дж. Сорос продаде голяма част от златните си позиции при цена около 1600 щат.долара за унция. В последните седмици се появиха информации, че контролирани от Сорос фирми са започнали да купуват злато и това е показателно. Нашата теза винаги е била, че златото и донякъде среброто са най близки до идеалните пари. Те са средство за запазване на богатството на хората и дългосрочно спестяване. Всеки трябва да направи сам за себе си избор какво би предпочел – да заключи в сейф за 10 години 10000 долара или 10 златни монети-кюлчета по 1 унция. Ние избираме златото. Поздрави.