logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенАприл 2015 г.


Неотдавна беше лансирана теория за “пик” (връх) в добива на злато, аналогично на подобна теория за връх при добива на нефта. Накратко представена, тази теория твърди, че предстои добива на злато да започне да намалява през следващите години поради това, че намаляват новооткритите депозити. Забавянето на разработката на златните депозити е средно около 20 години от откриването на залежите до започване на добив на метала. На долната графика са показани данни, на които се основава тази теория.


chart


Ако тя е вярна и се потвърди в бъдеще, добивът на злато в световен мащаб ще намалее, което вероятно ще доведе до ръст на цената. Златото, обаче, има една характерна особеност, която трябва да се знае – почти цялото количество, добито от древни времена е налично и добитото всяка година злато е само няколко процента от общото количество, което е почти 170000 тона, както може да се види от следващата графика. Златото, което централните банки (ЦБ) притежават е вече значително по малка част, отколкото е било през 40-те години на миналия век. ЦБ продаваха до неотдавна злато, опитвайки се да задържат цената му ниска. Според някои привърженици на теорията на конспирацията, чрез схеми за “лизинг”, злато на много ЦБ е продадено и вече не е налично физически, въпреки че се води по банковите книги като собственост на ЦБ.


chart


Както при повечето борсови стоки, има два пазара на златото и среброто – “книжен” и физически. На книжния пазар се търгуват контракти и резултатите от сделките се уреждат в кеш, докато на физическия пазар металът се доставя на купувачите. Засега не се говори открито за разлика в цените на двата пазара, но има данни, че премиите на физическия пазар са значителни. При намаляване на добива и ако се потвърдят данните, че кюлчетата в хранилищата на злато имат повече от един собственик, цената на златото ще се увеличи значително.
Златото и петрола не са единствени. Има достатъчно данни, че достъпните запаси на много борсови стоки са ограничени. Долната графика дава информация за някои от тях.


chart


На графиката са показани общото количество на отделните ресурси или техните резерви и с квадратчета се обозначени годините, за които тези резерви ще стигнат при сегашното ниво на добив. При равни други условия запасите от злато, диаманти и цинк ще стигнат за следващите 20 години. Критично е нивото на запасите от мед, платина, никел и нефт. Техните запаси ще стигнат за още около 40 години. Тези цифри са относителни и ще дадем само един пример. В Русия има открити огромни залежи от диаманти, които правителството не разработва нарочно. Тенденцията като цяло е ясна – много от борсовите стоки ще станат по малко достъпни и цените им ще растат. Това се отнася особено за нефта. Ние не споделяме теорията за биотичен нефт и сме по склонни да приемем абиотичната теория, според която нефта се синтезира постоянно във вътрешността на планетата и постепенно се натрупва в подземни резервоари. Нефт ще има поне в обозримо бъдеще, но добива му ще става все по труден и цената му ще расте. Позволяваме си да пишем това по време, когато се говори за падащи цени и някои правят прогнози за нива от 40 и даже 20 щатски долара за барел. Нека, обаче разгледаме следващата графика.


chart


Тенденцията на ръст на цената на нефта през 21 век е вън от всякакво съмнение. Освен това има едновременно увеличен добив от Саудитска Арабия и други арабски страни на фона на обща икономическа стагнация в световен мащаб. Икономиката на САЩ не е в рецесия, но много страни, особени тези от БРИИКС са и това няма как да не се отрази на потреблението и цените на нефта в световен мащаб. Всъщност ниските цени на нефта спасяват донякъде световната икономика от по сериозна криза. В САЩ централната банка – Федералният резерв възприе политика на последователни “количествени улеснения”, което на практика означава създаване на пари “от въздуха” за да се стимулира американската икономика. Лихвите, по които правителството и банките получават пари са най ниски в исторически план и са близки до нулата, както се вижда от следващата графика.На практика Федералният резерв на САЩ раздава на банките и правителството безплатни пари. Ако лихвите се увеличат и се наложи да се плащат лихви по дълговете на правителствата и корпорациите, много от тях ще изпаднат в положението на Гърция.


chart


По голямата част от новосъздадената ликвидност в САЩ намери път към фондовата борса и индексите продължават да растат, както се вижда от графиката на индекса Дау Джонс.


chart


Тази графика е интересна и заслужава по задълбочен анализ. На нея са показани периодите на повишаващи се пазари “на биковете”, които са оцветени в синьо и периодите на понижаващи се пазари “на мечките”, оцветени в оранжево. В правоъгълниците са дадени датите на началото (края) на всеки от тези периоди и процентния ръст или корекция (спад).
Общата тенденция е на постоянен ръст на индекса, като главната причина за това е в същността на финансовата система, която се базира на кредита и дълговете, подхранвани от непрекъснато растяща маса пари. Тази тенденция се засилва особено от началото на този век. Дългосрочно на борсата може да се “правят пари”, но резултатите зависят и от времето, когато се инвестира. Ако се купи в края на повишаващ се пазар, следващата корекция може да намали печалбата и дори да я превърне в загуба. Обратно – когато се купува след корекция, печалбата е значителна. Нашето мнение е, че единствено сигурните печалби на борсата са тези на брокерите.
Повечето обикновени хора избират да влагат парите си в материални активи, такива като недвижими имоти. Жилищата се често основния актив на домакинствата в САЩ и България. Цените и сделките в САЩ започнаха да се увеличават в последно време, както може да се види от следващата графика.


chart


По време на последната криза цените на жилищата в Америка претърпяха значителна корекция след пукването на балона на ипотечните кредити. Преди кризата през 2008 г. се раздаваха жилищни кредити дори на хора без постоянна работа и доходи. Цените на жилищата се увеличаваха толкова бързо, че притежателите им ги използваха за “банкомати” и теглеха потребителски кредити само на базата на ръста на цените им. Последвалата криза намали в пъти строежа и продажбите на нови жилища, а цените спаднаха средно с около 15-20 % . Едва в последните 2 години цените и продажбите отбелязват минимален ръст.
Огромната ликвидност изкривява пазарите и дава грешни сигнали на участниците в тях. Ако цената на златото се пресметне в константни долари се оказва, че тя е спаднала в сравнение с 1934 година, както може да се види от следващата графика.


chart


Цената на златото може да бъде определена и в други валути други и тогава резултата ще бъде друг. В много местни валути цената на златото се е увеличила значително, особено през последните години. Горната графика показва само, че златото е подценено и е изгодно да се купува дори и при сегашните цени в долари. Книжните валути се създават от централните банки под влияние на управляващите. Тяхното отношение към другите подобни валути се определя от много фактори и икономическите са само част от тях. Поради това в момента са силни валутите на държави, които имат големи дългове, но по политически причини се смятат за безопасно за инвестиране място. На първо място е щатският долар. Обикновеният човек може само и трябва да се съобразява с тенденциите, дори когато те противоречат на здравия разум и природните закони. Главното оръжие в този случай е диверсификацията, основен елемент от която е златото. Поздрави.