logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенЮли 2015 г.


През изминалия месец приключи поредното действие на съвременната гръцка трагедия. Под натиска на ЕС и в частност на Германия, гръцкото правителство беше принудено да приеме програмата на ЕС за финансиране и преструктуриране на икономиката. Бившият финансов министър Я. Варуфакис е убеден, че тази програма няма да реши проблема, а само ще го задълбочи. МВФ е направило разчети, които показват, че е необходимо опрощаване на голяма част от гръцкия дълг за да може страната да излезе от “дълговата яма”. Ние смятаме, че Варуфакис е прав и няма да се учудим, ако един ден той стане премиер министър на страната си. От една страна Гърция харчи много повече от останалите европейски страни за социални разходи, както може да се види от следващата графика. Тези разходи са почти два пъти по големи в сравнение с аналогичните разходи на новите членове на ЕС и несъмнено трябва да се намалят, а икономиката трябва да се реструктурира.


chart


Гърция трябва да се реформира, но новата допълнителна ликвидност няма да реши проблемите, които са структурни, а ще зароби тотално гърците. Ние смятаме, че официален фалит, приемане на драхмата и пълно или частично опрощаване на дълговете би бил по добро решение, но такова решение е неприемливо за бюрократите от Брюксел и за Германия, които ще загубят властта и парите си. Тогава ще стане ясно, че те са били основна причина за да се стигне до тук. Гърция се използва за пример на още няколко европейски държави, положението на които не се различава съществено от гръцкото по отношение на дълговете. Тези държави не изпълняват критериите за членство в Еврозоната, както може да се види от долната графика.


chart


На всички непредубедени хора е ясно, че европейския проект, започнал като икономически съюз, вече се е превърнал в политически съюз, който обаче е недовършен и икономически несъстоятелен в този си вид. Европа трябва да се промени или в посока на по голяма интеграция или обратното – в посока на по голяма самостоятелност на отделните държави. Оставането в сегашния вид ще завърши катастрофално за всички.
Гърция е проблем на Европа, докато Китай и срива на борсите му може да бъде световен проблем. Досегашните действия на китайското правителство, което наля огромна ликвидност в системата и характера на китайските борси, където инвестират предимно дребни местни инвеститори дават основание да се смята, че засега кризата е овладяна.
Опасностите за световната икономика и финанси ще бъдат неочаквани събития от типа “черен лебед”- един или повече. На първо място сред икономическите причини е огромния дълг в световен мащаб, който е около 200 трилиона долара и многократно превишава БВП. Световният дълг се увеличи стремително след кризата през 2008 година както може да се види от долната графика, а свързаните с него деривати вече превишават 1000 трилиона (1 квадрилион). Създадена е огромна “къща от карти”, която може да се разпадне всеки момент.


chart


В резултат от кризата безработицата се увеличи и в южните европейски държави безработен е всеки четвърти или всеки пети човек. Сред младежите безработицата е почти 50% и всеки втори младеж е безработен.
Същевременно в света се отбелязва отчетлива тенденция за увеличаване на дела на роботите в производството. На пръв поглед има явно противоречие между огромното количество безработни и увеличаващия се брой индустриални роботи, както може да се види от следващата графика. Перспективата е тенденцията на навлизане на роботите в производството да се усили.


chart


Роботизацията е характерна за най развитите индустриални икономики, както може да се види от следващата графика. На първо място е Япония, където застаряващото население и минималния му прираст, в комбинация с недопускане на чужди работници в страната може да бъде компенсирано единствено с роботи и автоматизация на производството.


chart


Ако, обаче, се разгледа процентното съотношение на роботите към броя на работниците, на първо място излиза Южна Корея. Въпреки големия брой роботи, Китай трябва да увеличи количеството им в пъти за да се доближи към водещите в роботизацията държави както може да се види от следващата графика. Характерно е, че САЩ също изостава, но на първо място пред американското правителство е осигуряване на ниска безработици и това обяснява донякъде ниските данни. Американската индустрия беше изнесена в Азия и в страната е относително голям броя на заетите в сферата на финансите и особено на обслужването.


chart


По голямата част от индустриалните роботи в САЩ се използват в автомобилната индустрия, която е една от малкото останали в страната. Използването на роботи в останалите области на икономиката е ограничено и роботизацията прави първите си стъпки в тези области дори и в САЩ както може да се види от следващата графика.


chart


Както вече беше споменато, Китай изостава по отношение на приложението на роботи в производството по обясними причини, най главната от които е огромната армия от работна сила. Независимо от това страната въвежда роботи с големи темпове, както може да се види от следващата графика. Тази тенденция ще се запази и през следващите години поради факта, че Китай се превърна в “работилницата на света”. От друга страна Германия забавя прилагането на индустриални роботи защото безработицата в ЕС и рецесията ще засегнат и германския трудов пазар.


chart


Що се касае златото, най важното през месеца е обявяването от страна на Китай на “неочаквано” увеличаване на златните резерви на страната. Нека разгледаме следващата таблица.


chart


По данни на Китайската централна банка, през юни китайските валутни резерви са намалели до около 3694 милиарда (около 3.7 трилиона) долара, а златните резерви на Китай са се увеличили и са вече 53.31 милиона трой унции (около 1660 тона). Увеличението е голямо, но то не впечатли експертите. Има достатъчно косвени данни, че китайските златни резерви са многократно по големи от официално обявените. Новината се възприема като първото официално обявено увеличаване на златните запаси от Китай. То ще бъде последвано от други и това е началото на нова глава от историята на златото, което предстои да заеме подобаващото му се място в настъпващия нов световен финансов ред . В последните години се надува поредния балон – балона на банките. Централните банки наливат огромна ликвидност в системата при практически нулеви лихви. В Япония този процес продължава вече 18 години. Всеки опит да се повишат лихвите предизвиква рецесия и политиците, и банкерите са принудени да се откажат. Хората вече мислят, че банките са всесилни, но истината е много различна. Банките създават пари, но не могат да създадат благоденствие. То се създава чрез производство и спестявания.
Доверието в банките и банкерите е обратно пропорционално на доверието в златото и среброто. Освен това цените и на двата метала се манипулират чрез “книжния пазар” и се подържат ниски. Така след обявеното увеличаване на китайските златни резерви, беше предприета атака на книжния пазар и за минути бяха “продадени” няколко хиляди контракта, еквивалентни на почти 1/3 от годишния добив на злато, което свали цената на златото с 50 долара и предизвика flash crash на борсата. Сега златото се търгува около 1100 щатски долара за унция на “книжния” пазар. Това засега устройва китайците, които продължават да купуват. Обикновените хора и “слабите ръце” са разколебани и са склонни да продават, въпреки че цената на златото от началото на годината е намаляла само в щатски долари. Ние смятаме, че е важно количеството злато, което човек притежава, а не цената му в момента. Ако не притежавате злато в тези времена, значи не знаете нито история, нито икономика. Поздрави.