logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенЯнуари 2016 г.


В началото на годината е полезно да направим оценка на ситуацията, в която се намира световната икономика. Проблемът е, че картината е толкова неясна, че не подлежи на никакво описание. Много добри анализатори са на същото мнение, други се опитват да дадат някаква оценка. Някои, включително Дж.Сорос, смятат че предстои нова криза като тази през 2008 година, други са на мнение, че всъщност кризата продължава. Едно нещо е несъмнено ясно – световната икономика се нуждае от все повече стимули за да се постигне някакъв ръст на БВП. Това показват дългосрочните данни, както може да се види от следващата графика.


chart

Тя нагледно показва същността и порока на кейнесианския подход за “управление” на икономиката. Според този подход допълнителната ликвидност може да стимулира икономиката и да доведе до ръст на БВП. На практика, обаче, са нужни все повече стимули за постигане на един и същ ръст на БВП както се вижда от графиката. Накрая “стимулирането” престава да работи…
Следващата графика дава представа за развитието на световната икономика през последните години през призмата на капиталовите разходи – разходите за подобряване и разширяване на производствената база в отделните отрасли.


chart

Производството на стоки е на практика на нивото от преди 10 години като капиталова база, а при другите отрасли има малък ръст. Най характерно е, че минната индустрия, която захранва със суровини производството на стоки, забавя темповете си през последните 3 години. Особено характерно е рязкото намаляване на капиталовите разходи при добива на нефт и газ. Само през 2015 година тези разходи са намалели с около 20%, вследствие на огромният свръх добив на нефт и предизвиканото от него катастрофално намаление на цената на нефта.
Балтийският сух индекс е на рекордно ниски исторически нива, както може да се види от следващата графика. Тук не говорим за ролята му като индикатор на бъдещата икономическа активност. Става дума за колапс на една цяла индустрия, каквато е транспорта на масови насипни товари. Много фирми са принудени да продават корабите си, разпадат се финансови схеми за изплащане на кораби. Корабостроенето, особено в Китай, където се строят повечето кораби от този тип е обречено.


chart

От началото на годината световните борси са обзети от паника, а за последната около една година капитализацията на борсите е намаляла с 15000 милиарда или 20%.


chart

Най тревожно е положението в Китай. По данни на МВФ страната има решаващо значение за ръста на световната икономика, както може да се види от следващата графика.


chart

Китай е световната работилница, която произвежда огромно количество потребителски стоки. Намаляването на темпа на развитие на Китай означава, че всички по веригата на производството – започвайки от страните, добиващи суровини и свършвайки с пазарите, на които се продават китайски стоки са заплашени от рецесия. В самият Китай борсовите индекси падат главоломно, но това не е най голямата опасност за китайската икономика.
Ако разгледаме графиките на китайските борсови индекси, една от които е показана по долу, ще видим, че те имаха феноменален ръст в течение на дълъг период. Независимо от последния спад повечето китайски индекси са все още над нивата си от преди няколко години. На китайските борси инвестира ограничена част от населението и те не са като американските, където са вложени на практика парите на всички американци. Кризата няма да унищожи създадената инфраструктура и производствена база. Те може да сменят собствениците си, да преживеят труден период, но ще останат. Пред Китай стои с особена острота проблема за огромната задлъжнялост, натрупана през последните няколко години и превърнала страната във втора Япония.


chart

Въпросът с дълговия балон ще определи как Китай ще се развива в близко бъдеще. Най голям е дългът на фирмите и предстоят серии от фалити, изкупуване от държавата и преструктуриране. Населението има относително малки дългове, а правителството е натрупало резерви от които са останали над 3000 милиарда долара след последните намеси на борсите и други разходи за справяне с кризата.
На фона на световната икономическа криза се откроява катастрофалното падане на цената на нефта. Нефтеният пазар е силно манипулиран и това не е тайна за повечето хора. В стремежа си да се преборят с конкуренцията и да я фалират чрез ниски цени, обаче, арабските държави от Персийския залив, начело със Саудитска Арабия изтърваха духа на свръхпроизводството от бутилката. Най точният според нас индикатор – отношението на цената на златото към цената на нефта е на нива по високи от тези , които са били достигнати по време на кризата през 70-те години на миналия век, както може да се види от следващата графика. Сега нефта е по евтин от водата и това ще доведе до много неприятни последствия. Защото нефта е енергия и ресурс за много производства, а с индустрията са свързани много производствени и финансови организации, които се лошо засегнати. Дали това е черен лебед предстои да разберем, но появяването му съвсем не е случайно.


chart

Пазарът на нефт в момента от техническа гледна точка е пример за “анти – балон”. Сривът на цената на всички видове е толкова голям, че единственото направление на пазара е нагоре, но след като се достигне дъно. По въпроса за дъното мненията на експертите се различават, но на база на известната ни информация свързана с финансирането на американските шистови проекти, бюджетите на повечето страни, добиващи нефт и други, очакваме при достигане на нива от 25 щатски долара за барел, да бъде ограничен добива на нефт в световен мащаб на базата на споразумение между основните играчи.
Съотношението между цените на златото и нефта е свидетелство и за това, че във времената на криза златото запазва качеството си на истински пари и най важното – запазва стойността си спрямо останалите стоки. През последните две – три години цената на златото в щатски долари намаля, но това е в резултат от изкуственото според нас засилване на долара. Както може да се види от следващата таблица, дългосрочното вложение в злато във всички валути е повече от печелившо.


chart

Хората, които са заложили на златото, като форма на диверсификация и дългосрочно спестяване са спечелили, особено, ако са купували по малко и постоянно. Това най добре знаят в Русия, Бразилия и Аржентина, където хората преживяват трудни времена. В такива времена всички са губещи. Печелят тези, които са изгубили най малко. Поздрави.