logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенАвгуст 2014 г.


Среброто винаги е било в сянката на златото, въпреки че то, а не златото е първия монетарен метал, който се е използвал в обмена на стоки и услуги. Освен монетарно приложение, среброто е и индустриален метал, който има широко и специфично приложение в различни области:
  • в електрониката и електротехниката поради изключителната си електропроводимост;
  • в медицината и при производството на специални чаршафи, марли, бинтове и др. поради бактерицидните свойства на среброто;
  • при изработка на специално бельо и чорапи поради антибактерийните му свойства;
  • при обработка на дърво в строителството, тъй като забавя гниенето и унищожава вредни насекоми;
  • при изработване на ювелирни изделия , прибори и сервизи за хранене;
  • фотографията и още много други, като списъка се увеличава постоянно.
През последните години се увеличи употребата на сребро във фотоволтаичните панели и тази тенденция ще се засилва още повече. На долната графика са представени данни за потреблението на сребро през годините след 1977 и до наши дни.


chart


Отчетлива е тенденцията на ръст на потреблението на сребро, като при това по голямата част от метала се губи безвъзвратно. Това доведе до намаляване и практически пълно изразходване на държавните запаси от сребро на САЩ и повечето западни държави. Сега се разчита предимно на рециклиране, което е ограничено и на добив на нов метал. Общото количество сребро, което е налично на пазара намаля драстично, както може да се види от следващата графика.


chart


Както може да се види от графиката, сега основното количество сребро е в частни ръце, включително и такова, което не е включено в статистиката. Такива количества несъмнено съществуват, особено в Индия, но те могат да станат достъпни за пазара само при далеч по високи от сегашните цени. Защото сега цените на среброто, както и цените на златото се определят и диктуват главно от “книжният” пазар, който е доминиран от няколко големи банки. Ние не сме привърженици на теориите на конспирацията, тъй като пазарът е винаги по силен от който и да е от участниците в него, но пазарът на сребро е относително малък и на практика е възможно да се влияе на цените на контрактите без доставка на метала. Невъзможно е, обаче, да се влияе на цената на добива на среброто, както и на търсенето на физически метал, с доставка. Тези два елемента ще окажат в крайна сметка влияние при определяне на реалната цена на среброто. Производствените разходи при добива на сребро се повишиха значително след 2011 година, както може да се види от следващата графика. При това маржа на добиващите компании спадна и в момента разликата между цената на добива и продажната цена на среброто е между 100 и 150%. Тенденцията е този марж да намалява на първо място поради ръста на цената на енергията и общата инфлация, която тепърва ще се увеличава.


chart


Основните въпроси, които вълнува хората, желаещи да вложат парите си в сребро са сегашното ниво на цените и дали имаше балон на цената през 2011 година. Отговор на тези въпроси дават следващите две дългосрочни графики на цената на среброто. По светлата е графика на цената, коригирана с натрупаната инфлация, а при по тъмната, за корекцията са използвани данните за алтернативната инфлация, предоставяни от Shadow Government Statistics. Характерно за данните на SGS е, че те отразяват натрупаната инфлация на базата на общото поскъпване на живота, докато официалните правителствени данни не включват цената на енергията и други важни елементи от разходите на хората. Непредубеденият анализ на двете графики показва, че не може да се говори за балон на цената на среброто, поне за сега. От друга страна, графиките показват какви нива могат да достигнат цените в случай на балон, когато цени от 100 и повече щат. долара за унция са напълно възможни. Ние не знаем кога такива нива на цената на среброто ще бъдат реалност, но сме уверени, че това ще се случи достатъчно скоро.


chart


Главната причина за потенциалния ръст на цената на среброто е възможността за временно изчерпване на запасите от сребро при сегашното ниво на цените. Търсенето на сребро за инвестиционни цели се увеличи, особено след кризата от 2008 г., както може да се види от следващата графика. На нея са показани данни за продажбите на монети-кюлчета в САЩ, но картината е аналогична за повечето страни по света. Среброто е златото на бедните и много хора предпочитат да купят няколко сребърни монети вместо значително по скъпото злато. Това е характерно за Индия и Китай, но както се вижда от графиката дори американците започват да купуват повече сребро.


chart


Китай е основният потенциален потребител на сребро както за индустриални цели, така и за инвестиции. Модерна фючърсна търговия на сребро вече започна на китайски борси и обемите на сделките се увеличават бързо, както може да се види от следващата графика. Това прави манипулацията на цените в световен мащаб все по трудна.


chart


Свидетелство за възможно манипулиране на книжния пазар е премията над цената, която стана характерна особеност на китайския пазар на сребро в последно време. Графика на цената на среброто и процента на премията от началото на 2014 година са показани на следващата графика.


chart


От графиката се вижда, че премията е достигала до 7%, което е косвено свидетелство за дефицит на физически метал. Един от признатите експерти, занимаващи се с пазара на среброто – Т.Бътлър, смята, че пари ще могат да се направят най вече при възникване на временен дефицит на физическо сребро, който ще доведе до скок на цената. Поради тази и други причини, ние препоръчваме да се инвестира във физически метал, който да е под контрола на инвеститорите. Поздрави.