logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенЮли 2014 г.


Черните лебеди продължават да излитат и вече се питаме дали 2014 няма да бъде запомнена като годината на черните лебеди – неочаквани събития с катастрофални последици.
За България черния лебед на месеца е сагата с КТБ, която продължава. Конфликта между мажоритарния собственик на банката и негови довчерашни “приятели” от политическите среди, неадекватната реакция на БНБ, която открито не спазва закона, намесата на прокуратурата и безотговорното говорене на политиците заплашват цялата банкова система, а чрез нея и валутния борд. България има много добри банкови закони и казуса КТБ следва да се реши като се спазва духа и буквата на закона. На първо място трябва да се даде възможност на акционерите да оздравят банката и ако това не стане, да се продължи както е по закон. Що се касае валутния борд, проблема е съвсем друг и той е свързан с нарушени основни баланси. Ще посочим два от тях:
  • от времето на въвеждането на борда натрупаната инфлация в България е значително по голяма от тази в ЕС;
  • валутните резерви и съответните парични агрегати сега са в различно съотношение в сравнение с положението при въвеждането на борда.
Като прибавим и около 40 милиарда спестявания, срещу които има няколко пъти по малки валутни резерви се очертава доста тревожна перспектива. Умните ще разберат, а мъдрите ще предприемат съответните действия…
От Украйна излетя поредния черен лебед. Преди да напишем каквото и да е, ще зададем въпроса, който според римското право се задава първи – “кой има полза?”. Всеки може да си отговори кой има полза от допълнително ескалиране на конфликта и интернационализирането му. Нашият отговор е – губещата страна. А В.Путин и Русия във всички случаи не са губещи, поне засега. Само едно независимо международно разследване може да даде отговор на въпросите, свързани със свалянето на малайзийския самолет, но такива разследвания могат да продължат с години, докато медийната война вече ескалира и резултатът и може да е различен от истината когато, и ако тя се установи. На САЩ е необходима война в Украйна за да може да се забавят или спрат глобални икономически процеси, които застрашават американската световна икономическа хегемония.
В световен план икономическото събитие на месеца е официалното създаване на банка на БРИКС с капитал 50 милиарда щат. долара, като в близко бъдеще сумата ще достигне 100 милиарда. Това е поредната стъпка към еманципация на развиващите се държави и директна заплаха към американския долар като световна резервна валута. До неотдавна САЩ можеха да създават буквално пари “от въздуха” и да получават срещу тях стоки и услуги. На долната графика е показано увеличаването на паричната маса в САЩ през последните няколко десетилетия.


chart


За съжаление ръста на паричната маса и дълговете не доведоха до значителен ръст на американската икономика, както се вижда от следващата графика.


chart


На нея е показан общия дълг (черната графика) и съответстващия БВП (червената графика). Видно е, че през последните години е необходимо много по голямо увеличение на задлъжняването за да се постигне същия ръст на БВП. Внимателният анализ показва, че когато задлъжнялостта намаля през годините на кризата от 2008 година, БВП намаля и американската икономика се сви. Федералният резерв беше принуден да налее ликвидност в системата за да избегне катастрофа. Тази ликвидност, обаче, остава в банките, вместо да отиде при фирмите и хората. Банките започнаха сами да играят на борсите и индексите продължават да растат. Въпреки този номинален ръст, борсите не са най печеливши, както може да се види от графиката по долу, на която е показан процентния ръст на някои активи през 2014 година. Оставяме на читателите да направят своите изводи, като ще отбележим само, че като изключим облигациите на “прасетата” и общият индекс на борсовите стоки, представянето на златото до сега е много добро. За съжаление, след лошото представяне на златото през 2013 г., въпреки че корекцията не е неочаквана, нито по голяма от предишни корекции (виж следващата графика) , плюс негативно отразяване в медиите, за златото сега не се говори или се говори в минало време. Повечето “експерти” смятат, че повишаващият се пазар на “биковете” приключи през 2011 година. Ние смятаме, че бъдещето ще ги опровергае. Нищо в световната икономика и финанси не се е променило през изминалите след 2011 година месеци така, че да се очаква спад в цената на златото и среброто. Напротив, фундаменталните причини и противоречия, които доведоха до тези цени са още по актуални и по-големи.


chartchart


Обикновено среброто привлича значително по малко внимание, но в момента то представлява по голям интерес за хората, които искат да вложат пари дългосрочно. Книжните пазари на златото и среброто са манипулирани и малко хора имат съмнения по този въпрос. Цената на среброто за много дълъг период, индексирана с натрупаната инфлация, е показана на следващата графика.


chart


От графиката се вижда ясно, че в момента цената на една унция от около 20 щатски долара е далеч под средното ниво и това прави среброто особено атрактивно за хората с по малки финансови възможности, а също така за феновете на златото, които търсят диверсификация. Среброто е златото на бедните и при евентуално монетаризиране на благородните метали, то ще се използва при ежедневните трансакции. Както е известно, среброто има и значително индустриално приложение, а също така се използва и в медицината и като цяло се отличава от златото по това, че голяма част от него се губи безвъзвратно, докато почти всичкото добито през вековете злато е налично. Употребата на среброто се разширява постоянно и е трудно да се оценят перспективите пред този наистина благороден и ценен метал. Следващата таблица дава достатъчно информация за структурата и обема на търсенето и предлагането на среброто през последните години.


chart


Както се вижда от таблицата, инвестиционното търсене на сребро е относително малко, докато индустриалната употреба е почти половината от търсенето. Дребните инвеститори предпочитат да купуват сребърни монети- кюлчета от една унция, които монетните дворове отсичат.
Кризата в банковия сектор на България още веднъж показа, че всеки разумен човек трябва да диверсифицира богатството си, колкото и скромно да е то. Няколко златни или сребърни монети могат да се окажат незаменим “спасителен пояс”, който да помогне на човек да преживее финансова буря или други предизвикателства. Между 5 и 20% от богатството на всеки предвидлив човек трябва да бъдат вложени в злато и сребро. Поздрави.