logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.comРегистриране на международни бизнес корпорации."Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенЮни 2014 г.


Събитията от последните седмици потвърждават, че контролираният хаос продължава. В Ирак и Сирия се оформя картината на новия Близък изток, такава, каквато беше показана преди доста години от един американски полковник. Долната карта показва мащабите на военните действия в Ирак и Сирия, където членове на Ал кайда, активно подкрепяни от сунитското местно население се опитват да създадат нова ислямска държава.


chart


Оформят се нова сунитска ислямска държава в района между Ирак и Сирия, кюрдска държава, която може да включва части от Иран и Турция и шиитски Ирак на останалата територия на Ирак, подкрепян от шиитския Иран. Турция има непосредствени интереси и въвличането и в конфликта според нас е въпрос на време. Същото е положението и на Иран, който играе вече непосредствена роля, включително и с военни подразделения. Началото е поставено и може да се очакват сътресения в Саудитска Арабия, която също е нестабилна. Сегашната администрация на САЩ е активен участник в повечето процеси, но едновременно с това често е изненадана от развитието на събитията. В Европа САЩ се опитват да оградят Русия със санитарен кордон от послушни държави от бившия Източен блок плюс Турция, както може да се види от следващата карта.


chart


България е също част от тези планове на американската администрация, но това не е в неин интерес. България е част от Европа и трябва да продължи да бъде такава част, но не трябва да позволи да бъде използвана против Русия. В тази връзка е полезно да се разгледа следващата графика, на която са дадени основни данни за страните от черноморския басейн, както и трасетата на основните газопроводи.


chart


Дори и неспециалист, след непредубеден анализ само на тези данни и приложената карта, ще препоръча на българското правителство да обърне особено внимание на отношенията си с Турция и да се стреми да поддържа приятелски отношения с Русия, която безспорно е най силната страна в региона и може да балансира евентуална експанзионистична турска политика. Външнополитическото мото на България трябва да бъде : “Винаги част от Европа, никога против Русия”. Целта на някои кръгове в Америка е чрез контролиран хаос да се продължи господството на американския долар като световна резервна валута и да се отложи дори с цената на война денят на финансовата равносметка. Сегашната световна финансова система е обречена, тъй като се базира на валутата на една фалирала държава и крепи също така фалирали икономики на страните от Г-7. Вече сме писали, че западните банкери са алчни, но не и глупави. Същото се отнася и за политиците, които не желаят да направят необходимите структурни реформи и само отлагат деня на равносметката. В момента някои анализатори лансират използването на специалните права на тираж (СПТ) на МВФ като приемник на американския долар при международните търговски и междудържавни плащания. Китай и страните от БРИИКС се опитват да създадат свой вариант на СБ и МВФ, като използват златото като средство за изравняване на търговските плащания. Безусловно западните държави са подготвени най добре, тъй като златните им резерви са най големи, както може да се види от долната графика.


chart


Очевидно е, че Китай, който най вероятно ще е следващата най голяма световна икономическа сила, трябва да акумулира достатъчно златни резерви, независимо от това, какъв вариант на международни разплащания ще бъде приет. Затова китайското правителство изкупува методично и без да дава гласност на покупките повечето злато, което се появява на физическия пазар. Китай е на първо място в света и по добив на злато, като цялото количество остава в страната. Нещо повече, китайското правителство насърчава населението да купува злато. Потенциала на частните покупки на злато в Китай е показан на следващите две графики. На първата е показано частното търсене на злато в тонове за година.


chart

chart


На втората графика е показано годишното “потребление” на злато от населението в грама на глава от населението в различни държави. Потреблението на глава от населението в Китай е 10 пъти по малко от това в Хонг Конг. Китайците, които живеят на тези места се отличават само по финансовите си възможности и по това, че в континентален Китай златото стана достъпно за населението едва в последно време. С увеличаване на благосъстоянието на китайците търсенето на злато ще расте и това е една от причините за ръст на цената в бъдеще. Най силно влияние върху цената на златото ще окаже официалното обявяване на златните резерви на Китай. Когато това се случи, може да се очаква истински “шок и ужас” на пазара на физическо злато и скок на цената му. От фундаментална гледна точка, цената на златото в краткосрочен аспект е свързана и с цената на облигациите, както може да се види от следващата графика.


chart


Очакваният ръст на лихвите може да забави ръста на цената на златото, което в момента е по слабо в сравнение с облигациите. В краткосрочен аспект картината е сравнително неясна и не дава възможност да се прави точна краткосрочна прогноза. На следващата графика е показана динамиката на цената на златото от “техническа” гледна точка.


chart


Дългосрочната перспектива пред златото от гледна точка на техническия анализ продължава да бъде положителна, както може да се види от графиката. Краткосрочната перспектива е неясна, тъй като цената на златото е около “дъното” и може да се промени и в двете посоки. В момента е особено актуална поговорката на брокерите от Wall Street – Sell in May and go away, което означава, че пазара е непредсказуем. Може да се изчака с големи покупки. При среброто картината е значително по ясна и цените са толкова ниски, че могат само да растат. Поздрави.