logo


Красимир Грудов
G O L D
Хроники на пазара на биковете
Изтеглете безплатно (PDF)Икономика и политика

Злато и сребро

Инвестиции по време на криза

Real Estate (Недвижими имоти)

Numismatics

Месечен анализ (Newsletter)

Valcambi - gallery

АрхивКонтакти и консултации:
kpgrudov@yahoo.com

Регистриране на международни бизнес корпорации.
"Купувайте земя момчета, вече не я произвеждат."
                  Марк ТвенЮни 2015 г.


Голяма част от основните новини през изминаващия месец са свързани със съдбата на Гърция. Много хора помнят, че кризата през 1929 г. в САЩ започва с фалита на една малка австрийска банка. Фалит на член на Еврозоната е сериозна причина за безпокойство, особено сред политиците и банкерите. Става въпрос за собственото им оцеляване и те прилагат единствената тактика, която според тях е правилна и може да ги спаси – отлагането. Гърция е фалирала, дългът и няма как да бъде платен. Това е известно на всички, но политиците и банкерите искат фалита да се случи тогава, когато те вече не управляват. За да обвинят други за грешките си. Проблемът с евентуален фалит на Гърция е преди всичко политически и ще бъде решен с политически средства. Създаването на гръцката държава в края на 19 век е в резултат от стремежа на Англия и Франция да контролират проливите. Сега поради стратегическото си положение Гърция е също във фокуса на Русия и Китай, които вече заявяват, че могат да помогнат на гръцкото правителство със заеми при изгодни условия. Китай е включил пристанището на Пирея като стратегическа точка в морската част на новия “Път на коприната” както може да се види от следващата графика.


chart


От графиката може да се види, че и България представлява донякъде интерес за китайската експанзия. Пристанището в Бургас може да стане регионален хъб за контейнерите, които ще се разтоварват в Пирея, а трасето на сухопътния коридор може да мине през българска територия. И България и особено Гърция са важни от геостратегическа гледна точка. Затова явен фалит на Гърция няма да бъде допуснат и проблемът ще бъде отложен във времето, като дългът постепенно ще се разсрочи, редуцира или ще бъде частично, или изцяло опростен.
Гърция не е най задлъжнялата държава и вече сме показвали в предишен нюзлетър, че има държави с по голям дълг спрямо БВП, например Япония. Проблемът на Гърция е, че като член на Еврозоната Централната банка на Гърция не може да “печата” пари, както го прави например ЕЦБ или Федералния резерв на САЩ. Фед първи приложи “количествени облегчения” за да се справи с кризата през 2008 година. Тази политика продължава и сега, въпреки че официално е прекратена. Да разгледаме долната графика.


chart


На нея е показана динамиката на натрупване на американски държавни облигации от различни държави и групи от държави през периодите Януари 2008- Юни 2011 (в синьо) и Юни 2011- Януари 2015 (в червено). На графиката са показани купувачи на облигации, които са намалили темпа покупките си през втория период, като страните от БРИКС даже са продавали част от притежаваните от тях облигации. Причина за тези продажби са икономическите трудности, които тези страни изпитват. На следващата графика са дадени данни за други държави и групи от държави през същите периоди.


chart


От графиката се вижда, че Япония е увеличила покупките на американски облигации но това увеличение е относително малко в сравнение с увеличението на покупки от една нова група страни, която включва Белгия, Люксембург, Ирландия, Швейцария и Каймановите острови. Някои анализатори смятат, че тази група помага на Федералния резерв да налива ликвидност във финансовата система. ЕЦБ възприе вариант на американския опит за “количествени улеснения” и в резултат еврото спадна спрямо американския долар, индекса на който расте през изминалата година както може да се види от следващата графика. Независимо от всичко, доларът е все още международна резервна валута и зад него стои икономиката на САЩ и най силната армия в света в момента. Кризата на световната икономика прави американския долар привлекателен за всички, които търсят краткосрочно пристанище за парите си. Дългосрочното движение на индекса може да се използва като индикация за бъдещото му поведение поради изразената цикличност. Ако миналото може да бъде основание за предсказване на бъдещето, има основание да се очаква ръста на индекса на американския долар да продължи. Нивата, които анализаторите очакват към края на 2015 година са около 100. В този аспект очакванията на някои български експерти за цени от 2 и повече лева за един долар са прекалено оптимистични, освен ако българския лев или еврото не се срине.


chart


Българският лев и БНБ функционират в условията на валутен борд и курса на лева е фиксиран към еврото. БНБ не може официално да “печата” пари, освен ако не разполага с допълнителни валутни резерви в борда. На практика, обаче, БНБ, банките и различните кредитни институции, включително бизнеса, чрез схемите за продажба на кредит и лизинг могат и влияят на паричните агрегати. На следващата графика са дадени данни за паричните агрегати на БНБ.


chart


От графиката се вижда значителна разлика между темповете на изменение на двата агрегата –М1 и М3, като ръста на ново напечатаните банкноти през последните 2-3 години е около и над 15%, при положение че икономиката не расте. Това е тревожна индикация и всеки разумен човек би намалил експозицията си към българските банки и би потърсил по тихо пристанище за парите си.
Европа не е такова пристанище. Европейската икономика като цяло е в застой, независимо, че статистиката отбелязва признаци на съживяване. ЕЦБ инициира програма за “количествени улеснения” по примера на Федералния резерв, макар и по друг начин, но ръста на европейската икономика е най вероятно вследствие на по ниските цени на нефта и природния газ. Европейските банки не дават нови кредити на бизнеса и това може да се види от следващата графика. Банките използват повишената ликвидност за да оправят собствените си проблеми, които не са никак малки, както показаха направените стрес тестове.


chart


Икономическите трудности в Европа причиняват огромно социално напрежение и милиони разбити съдби, особено на млади хора, както може да се види от долните две графики. В почти всички страни, включително и в САЩ, младите хора започнаха да се връщат да живеят при родителите си, засегнати от голямата безработица. Процентът на такива млади хора в Испания през 2014 г. е 57, в Гърция почти 64, а в Италия – 66% през 2013 година. Младите хора отлагат създаването на семейства и деца, като по данни на “Блумбърг” почти всички млади семейства в Гърция и Испания имат само едно дете. Демографията на повечето страни от европейския юг както и в България е тотално срината. Това означава, че в тези страни няма да има кой да работи, за да се събират данъци и да се плащат пенсии. Европа е обречена на застаряване и постепенен упадък, ако тази тенденция не бъде спряна и обърната.

chart
chart


Що се касае златото, картината е непроменена и цената създава база за евентуален дългосрочен ръст. Експертите са единодушни в това и спорът е единствено дали предстои още една корекция или дъното е достигнато. Следващата много дългосрочна графика илюстрира един от очакваните сценарии за динамиката на цената на златото през следващите години.


chart


Аналогично на последния повишаващ се пазар “на биковете” на златото през 1970- 1988 години се смята, че максимума от около 1900 щатски долара за една унция на цената на златото през 2011 година съответства на поведението на цената на златото през 1974-1975 години. На базата на тази логика се очаква финалната фаза на пазара на биковете да настъпи през следващите години и цените да надминат 5000 щат. долара за унция. Ние не знаем кога това ще се случи. Знаем, че правителствата в западните държави, които са най големите длъжници, се стремят да ликвидират плащанията в брой. Знаем, че продължава създаването на пари “от въздуха” и това ще продължи, а лихвите няма скоро да бъдат повишени. Знаем, че центърът на икономическата активност се премества на изток, а Китай трябва да натрупа значителни златни резерви за да може юана да стане международна валута. Знаем, че светът преминава през трудни времена. Историята учи, че в такива времена човек трябва да диверсифицира активите си и да държи между 5 и 15 % от богатството си в злато. Поздрави.